sábado, octubre 28, 2006

Estratègia de comunicació

Analitzem els recursos de comunicació (diaris locals, ràdios, web, blog etc..) més propers a cada col·lectiu i els integrem al projecte. Els mitjans de comunicació necessiten continguts de les zones i col·lectius i les persones tenen els coneixements i les experiències.


con "grandes experiencias"


martes, octubre 10, 2006


A la terminació de la primera fase del procés, es pot assegurar que:

Les persones entenen el procés del pensament, és a dir com funciona la nostra ment, el que els obre al poder d'observar i interpretar la realitat.

Les persones deixen de donar la culpa a l'entorn i als altres perquè prenen consciència de la capacitat que tenen d'acostar el centre de control de les situacions al seu interior.

Coneguda la realitat que estan, les persones aprenen a crear i pensar en resultats finals, clau perquè els mecanismes interns de la ment disparin l'energia i els passos necessaris per a arribar a aquestes metes o resultats.La claredat i vivència dels resultats finals creats, alerta al Sistema d'Activació Reticular per a percebre les informacions útils en relació amb els resultats desitjats.

La resistència als canvis està governada per la nostra permanència en el que anomenem Zones Còmodes. Les persones aprenen a expansionar aquestes Zones Còmodes, convertint les amenaces d'un canvi en noves oportunitats.

Les persones arriben al coneixement i convenciment que tenen una capacitat de fer que les coses ocorrin molt major que el que mai han pensat. I aprenen a aplicar-la.

Les persones aprenen a expressar les seves metes i objectius (en afirmacions), i a treballar amb elles, de manera que des del seu interior, es generen l'energia i creativitat necessàries.

Les persones, al prendre el centre de control de les situacions, no “han de fer” les coses. Decideixen, volen, trien fer-les. Això redunda en major eficàcia, més sentit de la responsabilitat, millors relacions, …

Les persones aprenen que els canvis comencen per un mateix i des de l'interior. Amb això estan sempre disposats a donar el primer pas per a millorar una situació o relació.

Les persones aprenen que la percepció de cadascun no és completa (escotomas). Cadascun tenim “la nostra veritat”. AL compartir amb respecte les percepcions i opinions s'assoleix una veritat més completa.

Les persones aprenen, amb això, el sentit del treball en equip i de compartir responsabilitat en l'assoliment d'un objectiu.


És un pas en el Camí de l'Excel·lència per a fomentar la imaginació, creativitat i iniciativa individuals, i conjuntar-les amb la col·laboració, enteniment i confiança en l'aportació i participació dels altres.

Adquirir i, progressivament, fer créixer la confiança i seguretat en ambdues idees, permet un creixement i desenvolupament equilibrat de la personalitat individual, professional i d'integració en l'equip. Duu al creixement personal i de les organitzacions, basant-se en el coneixement racional i emocional que s'adquireix de l'origen de l'eficàcia de les persones. Andreu Ca,mpanario

I ..... per a aconseguir-ho:

Es recolza en les estructures i iniciatives ja existents (Agrupacions i Associacions, Ajuntaments, Comarques, Autonomies, Col·lectius professionals, Empreses...) afegint valor. No és un objectiu crear grups nous ni establir diferències amb els que existeixen.

"Anima" la utilització dels recursos locals (ordinadors, connexions...) existents a cada zona adaptant-nos a la disponibilitat dels mateixos.

Dotem a cada persona que participa en el programa d’un correu electrònic (gmail) sobre el que recolzarà la seva comunicació amb la resta de l’entorn.


Definim les activitats de forma individualitzada.

Orient@-t: Xarxa Comunicad'or


aquest programa de dinamització es duu a terme realitzant les següents activitats:


Diagnòstic i avaluació per tal d’identificar els col·lectius i recursos.

Elaboració d’un projecte específic per a un col·lectiu.

Medició prèvia d’Indicadors Clau
que en medicions posteriors permetran quantificar i avaluar els canvis obtinguts

Sessions de formació, tallers i pràctiques amb les persones que participaran en el programa.Sessions d’anàlisi i planificació. Es reuneixen a tots els que han participat i es fa una posta en comú de les experiències i del que s’ha aprés; s’exposen conclusions amb allò que han de realitzar els orientadors i de les eines que tenen a la seva disposició per a continuar dinamitzant a d’altres persones del seu col·lectiu.Seguiment ......

.

conèixer els resultats !!!

per això es dota a cada persona que participa d’un correu electrònic el qual és el fil que permet seguir en contacte amb les persones que van formant part de la xarxa.


Les estadístiques de l’ús d’aquest correu electrònic son la base que ens serveix per mesurar els resultats.

El seguiment és fonamental per a que els orientadors es sentin recolzats, suportats i reconeguts

(coaching- suport) en el treball que ells desenvoluparan ja que ho faran de forma desinteresada.

El programa preveu eines de participació, comunicació i reconeixement dels que segueixen en la tasca de la dinamització.La Dinamització Metodologia i bases


Un programa per a La Dinamització “des de dins, duradora i suggerent”, impulsada pels “motors” locals.

El programa Orient@-t compta amb una metodologia pròpia que té per objectiu la dinamització dels col·lectius, fomentant la comunicació interpersonal i l’ús de les noves tecnologies.

Es concreta en diferents projectes d’acord a cada col·lectiu i necessitat.

Aquest procés de dinamització es realitza en l’entorn on es desenvolupa l’activitat i la vida de cada grup de persones. L’objectiu és realitzar un procés on es prengui consciència de la Realitat en la que “s’està” per tal de generar un compromís que representa el desig i la decisió d’una Meta, un Objectiu “La Visió”.


Els canvis es generen des de l’interior de la persona i del col·lectiu: es tracta de superar les barreres internes no explicitades que obstaculitzen el creixement personal, per tal de descobrir el propi potencial i generar canvis d’actitud avaluables i perdurables, amb la finalitat d’assolir els resultats i les metes desitjades.

S’ocupa, també, de generar en l’organització, “col·laboradors” per al recolzament i enriquiment del procés: facilitadors - orientadors, que conjuntament amb la direcció del projecte observen, duen a terme, ajusten, y velen pel desenvolupament del procés. Amb aquesta finalitat es fan les següents actuacions:

Identificar en cada col·lectiu aquelles persones que tinguin una major predisposició o iniciativa per a ser orientadors i localitzar els recursos existents i la seva disponibilitat.

Sensibilitzar i formar a aquests orientadors que seran els encarregats de transmetre i estendre el programa a la resta de persones del seu voltant.

Dotar-los de les eines necessàries per desenvolupar la seva tasca d’orientació i de comunicació.

Proporcionar a l’orientador contactes amb persones properes al seu entorn a les que pugui traslladar les seves preguntes i pors.