martes, octubre 10, 2006

La Dinamització Metodologia i bases


Un programa per a La Dinamització “des de dins, duradora i suggerent”, impulsada pels “motors” locals.

El programa Orient@-t compta amb una metodologia pròpia que té per objectiu la dinamització dels col·lectius, fomentant la comunicació interpersonal i l’ús de les noves tecnologies.

Es concreta en diferents projectes d’acord a cada col·lectiu i necessitat.

Aquest procés de dinamització es realitza en l’entorn on es desenvolupa l’activitat i la vida de cada grup de persones. L’objectiu és realitzar un procés on es prengui consciència de la Realitat en la que “s’està” per tal de generar un compromís que representa el desig i la decisió d’una Meta, un Objectiu “La Visió”.


Els canvis es generen des de l’interior de la persona i del col·lectiu: es tracta de superar les barreres internes no explicitades que obstaculitzen el creixement personal, per tal de descobrir el propi potencial i generar canvis d’actitud avaluables i perdurables, amb la finalitat d’assolir els resultats i les metes desitjades.

S’ocupa, també, de generar en l’organització, “col·laboradors” per al recolzament i enriquiment del procés: facilitadors - orientadors, que conjuntament amb la direcció del projecte observen, duen a terme, ajusten, y velen pel desenvolupament del procés. Amb aquesta finalitat es fan les següents actuacions:

Identificar en cada col·lectiu aquelles persones que tinguin una major predisposició o iniciativa per a ser orientadors i localitzar els recursos existents i la seva disponibilitat.

Sensibilitzar i formar a aquests orientadors que seran els encarregats de transmetre i estendre el programa a la resta de persones del seu voltant.

Dotar-los de les eines necessàries per desenvolupar la seva tasca d’orientació i de comunicació.

Proporcionar a l’orientador contactes amb persones properes al seu entorn a les que pugui traslladar les seves preguntes i pors.

No hay comentarios: