lunes, marzo 12, 2007

Mostra d'Entitas de Gràcia, Març 2007,.....Història d'unes il·lusions

Divendres 10 de Març, després de guarnir els estands, la inauguració

Vaig anar divendres a la nit a visitar la Mostra d’entitats que es feia a Gràcia, al Passeig de Sant Joan. Feia goig veure les persones, com transmetien les seves il·lusions en cadascuna de les paradetes o estands.


Quina satisfacció, orgull, es desprenia en les mirades que anava captant de totes i cada una de les persones que hi havia de les 97 Entitats que hi eren presents. En els estands havien muntat tots tipus d'informació mostrant les seves actuacions i els seus projectes. La feina havia estat ben feta, tots i totes havien col·laborat en guarnir els estands i estava tot preparat per abordar un dissabte i un diumenge amb actuacions, debats i xerinola.

Cada una de les persones de les Entitats i Organitzacions tenien clar que volien aprofitar les dues jornades del cap de setmana per mostrar als assistents, que fan moltes coses , molt bones per a tots/es i que durant aquests dos dies, creixeria, sens dubte, la participació dels veïns/es, amics/gues i ciutadans/es en general. "No és gratuït", pensaven totes i tots, que “estiguem a Gràcia, al barri de les Gràcies”, un nucli de la ciutat actiu, engrescador i model d' ingeni, creativitat i participació.

Gràcia, un districte que en la nova concepció de la Barcelona dels Barris conté, encara, moltes més capacitats per desenvolupar i desencadenar els seus potencials amb els seus 5 motors: Vallcarca i els Penitents (entre coves i massos), El Coll (deu segles d’història), La Salut( els seu Park Güell), La Vila de Gràcia (de plaça en plaça), El Camp d’en Grassot i Gràcia Nova (la nova Gràcia de l’est).

Totes i tots tenien grans expectatives, però es resumien en:

  •  Trobar “Noves Energies” entre els components de les seves Entitats i reactivar-les.
  •  Trobar “Nous/ves afiliats/des”.
  •  Trobar sinèrgies amb altres grups i complicitats amb les organitzacions empresarials, comerços i administracions.
  •  TROBAR Patrocinadors (Patrocin@d’or)
Les forces del vent, es van endur les il·lusions?

Però les “forces del vent”, pel que s’ha pogut observar, no estaven al seu costat, i, l' endemà , el dissabte, PUM , PUF , CATAPLOFF!!!!! Se?n va endur les carpes i una fila d'estands , deixant per terra, no només fulletons, làmpades, pòsters i cartells, “el vendaval” se'n var endur TOTES AQUESTES EXPECTATIVES i les il·lusions de tots i totes, almenys pel moment van quedar tirades per terra, com si hagués estat un somni. Com es recupera aquest somni, si tens alguna idea envia-la a: lagraciadelesentitas@gmail.com

Les Gràcies de Google

Estarem encantats/des de rebre les "teves històries" ,...... per retornar-te-les una vegada "passades per ...... un circuit que hem anomenat Google ... Gem.

martes, enero 30, 2007

Nous Veïns ,..... Histories de Africa

és una iniciativa de l’associació Orient@-T que pren com a punt de partida l’aplicació de les noves tecnologies (blogs) per atraure i sensibilitzar l’opinió pública, sobre el problema de la immigració irregular, essent els immigrants la principal font informativa d’aquesta situació, tot contribuït a la seva integració social i a la convivència cívica.


Nous Veins .... a Espanya procedents de Africa,... en el trajecte, a la arribada i en "els primers pasos" ....
Histories de Africa momentos-dulces?
En el tractament que fan els mitjans de comunicació sobre el fenomen de la immigració, es fa més èmfasi en les arribades massives i caòtiques que en els processos d’integració. Els motius de la immigració clandestina (mala situació econòmica, inseguretat, polítiques corruptes...) semblen quedar en un segon lloc davant l’amenaça amb que la societat veu els nou vinguts. És necessari sentir de la seva veu allò que han viscut i que els ha portat a jugar-se la vida per poder progressar. Solament el seu testimoni pot fer-nos sentir identificats amb la seva necessitat de lluita per sobreviure.

Nous Veïns– Xarxa Comunic@d’or és un espai a l’abast de tots on compartir vivències, on els immigrants poden fer sentir la seva veu explicant les seves històries:


Parlen de les situacions viscudes durant la preparació i la realització del viatge, així com la seva arribada a Espanya o Europa.

  • De situacions en les que expliquen el procés d’integració.
  • Els problemes viscuts amb el control i la regularització.
  • Delictes i successos en els que es veuen implicats.


Nous Veïns ha volgut apropar-se a aquesta realitat a través d’un comunic@d’or, Samba, natiu de Senegal que és en aquests moments el “reporter” del projecte, (Comunic@dor . Els seus orígens i la seva experiència ha ajudat a que pugui apropar-se als nou vinguts trencant les barreres de d’idioma i la cultura. D’aquesta forma el protagonista que explica i el que recull, ambdós africans, poden reflectir amb un major realisme i proximitat aquesta situació límit de les persones que han passat per aquest tipus d’experiència.


sábado, octubre 28, 2006

Estratègia de comunicació

Analitzem els recursos de comunicació (diaris locals, ràdios, web, blog etc..) més propers a cada col·lectiu i els integrem al projecte. Els mitjans de comunicació necessiten continguts de les zones i col·lectius i les persones tenen els coneixements i les experiències.


con "grandes experiencias"


martes, octubre 10, 2006


A la terminació de la primera fase del procés, es pot assegurar que:

Les persones entenen el procés del pensament, és a dir com funciona la nostra ment, el que els obre al poder d'observar i interpretar la realitat.

Les persones deixen de donar la culpa a l'entorn i als altres perquè prenen consciència de la capacitat que tenen d'acostar el centre de control de les situacions al seu interior.

Coneguda la realitat que estan, les persones aprenen a crear i pensar en resultats finals, clau perquè els mecanismes interns de la ment disparin l'energia i els passos necessaris per a arribar a aquestes metes o resultats.La claredat i vivència dels resultats finals creats, alerta al Sistema d'Activació Reticular per a percebre les informacions útils en relació amb els resultats desitjats.

La resistència als canvis està governada per la nostra permanència en el que anomenem Zones Còmodes. Les persones aprenen a expansionar aquestes Zones Còmodes, convertint les amenaces d'un canvi en noves oportunitats.

Les persones arriben al coneixement i convenciment que tenen una capacitat de fer que les coses ocorrin molt major que el que mai han pensat. I aprenen a aplicar-la.

Les persones aprenen a expressar les seves metes i objectius (en afirmacions), i a treballar amb elles, de manera que des del seu interior, es generen l'energia i creativitat necessàries.

Les persones, al prendre el centre de control de les situacions, no “han de fer” les coses. Decideixen, volen, trien fer-les. Això redunda en major eficàcia, més sentit de la responsabilitat, millors relacions, …

Les persones aprenen que els canvis comencen per un mateix i des de l'interior. Amb això estan sempre disposats a donar el primer pas per a millorar una situació o relació.

Les persones aprenen que la percepció de cadascun no és completa (escotomas). Cadascun tenim “la nostra veritat”. AL compartir amb respecte les percepcions i opinions s'assoleix una veritat més completa.

Les persones aprenen, amb això, el sentit del treball en equip i de compartir responsabilitat en l'assoliment d'un objectiu.


És un pas en el Camí de l'Excel·lència per a fomentar la imaginació, creativitat i iniciativa individuals, i conjuntar-les amb la col·laboració, enteniment i confiança en l'aportació i participació dels altres.

Adquirir i, progressivament, fer créixer la confiança i seguretat en ambdues idees, permet un creixement i desenvolupament equilibrat de la personalitat individual, professional i d'integració en l'equip. Duu al creixement personal i de les organitzacions, basant-se en el coneixement racional i emocional que s'adquireix de l'origen de l'eficàcia de les persones. Andreu Ca,mpanario

I ..... per a aconseguir-ho:

Es recolza en les estructures i iniciatives ja existents (Agrupacions i Associacions, Ajuntaments, Comarques, Autonomies, Col·lectius professionals, Empreses...) afegint valor. No és un objectiu crear grups nous ni establir diferències amb els que existeixen.

"Anima" la utilització dels recursos locals (ordinadors, connexions...) existents a cada zona adaptant-nos a la disponibilitat dels mateixos.

Dotem a cada persona que participa en el programa d’un correu electrònic (gmail) sobre el que recolzarà la seva comunicació amb la resta de l’entorn.


Definim les activitats de forma individualitzada.

Orient@-t: Xarxa Comunicad'or


aquest programa de dinamització es duu a terme realitzant les següents activitats:


Diagnòstic i avaluació per tal d’identificar els col·lectius i recursos.

Elaboració d’un projecte específic per a un col·lectiu.

Medició prèvia d’Indicadors Clau
que en medicions posteriors permetran quantificar i avaluar els canvis obtinguts

Sessions de formació, tallers i pràctiques amb les persones que participaran en el programa.Sessions d’anàlisi i planificació. Es reuneixen a tots els que han participat i es fa una posta en comú de les experiències i del que s’ha aprés; s’exposen conclusions amb allò que han de realitzar els orientadors i de les eines que tenen a la seva disposició per a continuar dinamitzant a d’altres persones del seu col·lectiu.Seguiment ......

.

conèixer els resultats !!!

per això es dota a cada persona que participa d’un correu electrònic el qual és el fil que permet seguir en contacte amb les persones que van formant part de la xarxa.


Les estadístiques de l’ús d’aquest correu electrònic son la base que ens serveix per mesurar els resultats.

El seguiment és fonamental per a que els orientadors es sentin recolzats, suportats i reconeguts

(coaching- suport) en el treball que ells desenvoluparan ja que ho faran de forma desinteresada.

El programa preveu eines de participació, comunicació i reconeixement dels que segueixen en la tasca de la dinamització.La Dinamització Metodologia i bases


Un programa per a La Dinamització “des de dins, duradora i suggerent”, impulsada pels “motors” locals.

El programa Orient@-t compta amb una metodologia pròpia que té per objectiu la dinamització dels col·lectius, fomentant la comunicació interpersonal i l’ús de les noves tecnologies.

Es concreta en diferents projectes d’acord a cada col·lectiu i necessitat.

Aquest procés de dinamització es realitza en l’entorn on es desenvolupa l’activitat i la vida de cada grup de persones. L’objectiu és realitzar un procés on es prengui consciència de la Realitat en la que “s’està” per tal de generar un compromís que representa el desig i la decisió d’una Meta, un Objectiu “La Visió”.


Els canvis es generen des de l’interior de la persona i del col·lectiu: es tracta de superar les barreres internes no explicitades que obstaculitzen el creixement personal, per tal de descobrir el propi potencial i generar canvis d’actitud avaluables i perdurables, amb la finalitat d’assolir els resultats i les metes desitjades.

S’ocupa, també, de generar en l’organització, “col·laboradors” per al recolzament i enriquiment del procés: facilitadors - orientadors, que conjuntament amb la direcció del projecte observen, duen a terme, ajusten, y velen pel desenvolupament del procés. Amb aquesta finalitat es fan les següents actuacions:

Identificar en cada col·lectiu aquelles persones que tinguin una major predisposició o iniciativa per a ser orientadors i localitzar els recursos existents i la seva disponibilitat.

Sensibilitzar i formar a aquests orientadors que seran els encarregats de transmetre i estendre el programa a la resta de persones del seu voltant.

Dotar-los de les eines necessàries per desenvolupar la seva tasca d’orientació i de comunicació.

Proporcionar a l’orientador contactes amb persones properes al seu entorn a les que pugui traslladar les seves preguntes i pors.

martes, julio 25, 2006

Dinamització espais Internet de la Xarxa de Casals municipals de la Província de Barcelona.

I tu,... per què no?

...neix a conseqüència del interès de la Diputació de Barcelona en incorporar l’ús d’Internet en els Casals Municipals de la província de Barcelona.


L’actuació es va dur a terme entre el Comissionat per a la Societat del Coneixement i l’àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona, en col·laboració amb els 45 Municipis que van participar.

Les activitats realitzades ha tingut l’objectiu de Dinamitzar (idear, divulgar, participar i fer participar) i, especialment, fer-ho en Xarxa (en el Casal,

amb el Casal, en el Municipi, amb el municipi i “els Casals en equip”)


Generació d’Una Xarxa:
  • Amb les persones sorgides dels propis Casals (assistents al programa)

§ Que coneguin (hagin perdut la por), l’ús del Correu Electrònic i Navegar per Internet i algunes de les seves utilitats per les tasques de Dinamització

  • Que duguin a terme, posteriorment, les tasques d’Orientació a totes aquelles persones Grans del Casal i del seu municipi

§ Que sigui testimoni de les seves experiències i resultats per motivar a aquells i aquelles que estan al seu voltant

Va consistir en un conjunt de sessions combinades amb una actuació per Internet (Coaching), al llarg del programa i posteriorment:

Ä Una primera sessió de confluència d’una jornada sencera amb la totalitat dels assistents distribuïts en dos grups al Parc del Coneixement Flor de Maig (Cerdanyola)

Ä Tres sessions de formació al mes de Desembre i tres sessions de formació al mes de Gener, de tres hores cada sessió. En sis grups, dos grups a Sant Boi, dos grups a Mataró i dos grups a Cerdanyola.

Ä Una darrera sessió de confluència, al final, també en dos grups a Flor de Maig.

ÄUna sessió explicativa, al inici, al col·lectiu d’interlocució entre la Diputació de Barcelona (Benestar Social) i els Municipis (Referents)

Actuacions de Coaching per Internet amb referències permanents a allò que es va anar desenvolupant amb les sessions de confluència i formació, al llarg del programa i posteriorment

Sessions de Formació a Flor de Maig ( 36 persones en 2 grups)


Sessions de formació a Mataró 30 persones en 2 grups


Sessions de formació a Sant Boi 45 persones en 2 grups


Sessions de Confluència al Parc del Coneixement de Flor de Maig al començament i al final


Municipis participants:

1. MOLINS DE REI

2. TERRASSA

3. ST. PERE DE RIBES

4. VILANOVA I LA GELTRÚ

5. ST. CUGAT DEL VALLÈS

6. CERDANYOLA DEL VALLÈS

7. MOLLET DEL VALLÈS

8. PARETS DEL VALLÈS

9. SANT QUIRZE DEL VALLÈS

10. BARBERÀ DEL VALLÈS


11. CASTELLDEFELS

12. GAVÀ

13. LLIÇÀ D'AMUNT

14. ST. FELIU DE CODINES

15. MONTCADA I REIXAC

16. ST. ADRIÀ DE BESÒS

17. PRAT DE LLOBREGAT

18. HOSPITALET DE LLOBREGAT

19. SANTPEDOR

20. BALENYÀ21. MONTGAT

22. TIANA

23. PUIG-REIG

24. SANT FELIU SASSERRA

25. SANT FELIU DE LLOBREGAT

26. ST. VICENÇ DELS HORTS

27. MONTMELÓ

28. MONTORNÈS DEL VALLÈS

29. OLOST DEL LLUÇANÉS

30. MANLLEU


31. TORELLÓ

32. ST. VICENÇ DE TORELLÓ

33. ST. PERE DE TORELLÓ

34. POBLA DE LILLET

35. CERVELLÓ

36. ST. ANDREU DE LA BARCA

37. ROCA DEL VALLÈS

38. PREMIÀ DE MAR

39. ST. ESTEVE SESROVIRES

40. ABRERA


41. ESPARREGUERA

42. COLLBATÓ

43. MATARÓ

44. SANT ISCLE DE VALLALTA

45. STA. MARGARIDA I ELS MONJOS

46. CANYELLES